Victus is een private participatiemaatschappij

Victus combineert de lange termijn participatie ervaring en ons netwerk sinds 1992 in de Food & Agri sector om Food & Agri bedrijven in de Benelux te ondersteunen en te laten groeien.

Ondernemer of familiebedrijf

De meerderheid van de bedrijven waarin we investeren zijn familie bedrijven of van dga-ondernemers. Wij hebben heel veel ervaring met het werken met ondernemers en familie bedrijven.

INVESTERINGSFILOSOFIE

Focus

Victus focust op de Food & Agri sector. We benutten onze uitgebreide sector ervaring om een gedifferentieerde en gedisciplineerde participatiestrategie te volgen. Hierbij richten we ons op Food & Agri bedrijven die groeipotentieel hebben en waarvoor we realistische en innovatieve investeringsplannen uitwerken om waarde te creëren voor het management van de bedrijven en onze investeerders.

Acceleratie groei

Het ondersteunen van bedrijven om hun groei te laten accelereren en zo het volle vermogen van het bedrijf te realiseren.

Bouwen partnerships

Wij geloven in opbouwen van oprechte partnerships met het management van de bedrijven waarin wij participeren.

Het Victus participatieteam heeft veel ervaring met het werken met individuen, families en management teams om hen te helpen met het oplossen van de vele uitdagingen die zij op hun weg tegenkomen bij het inrichten van de volgende fase van het bedrijf.

 

Unieke benadering 

Wij geloven dat ieder bedrijf zijn eigen en unieke positie heeft op zijn S-groeicurve. Iedere positie op deze S-groeicurve vergt een unieke aanpak en benadering.

We hebben lange ervaring met het bepalen van de positie van het bedrijf op zijn S-groeicurve en kunnen daarom samen met het management een gedetailleerd plan uitwerken voor de korte- en lange termijn om op deze manier gericht waarde te kunnen creëren.

 

PARTICIPATIE STRATEGIE

GROEI OP DE S-CURVE

Wij participeren in gezonde en goed geleide bedrijven in de Benelux, die actief zijn in de Food & Agri waardeketen, inclusief productie – en verpakkingsmachines en ondersteunende diensten.

Waarde wordt gecreëerd door het bedrijf te laten groeien op hun huidige S- groeicurve of naar hun volgende S- groeicurve te begeleiden om daarmee de omzet en winstgevendheid van het bedrijf te vergroten ondersteund door een helder en sterk strategisch plan.

 

MAXIMAAL POTENTIEEL

Het ondersteunen van bedrijven om hun groei te laten accelereren en zo het volle vermogen van het bedrijf te realiseren.

EIGEN VERMOGEN

Wij stellen groeikapitaal en buy-out kapitaal ter beschikking:

Bij het ter beschikking stellen van het kapitaal kunnen wij zowel meerderheid- als minderheidsbelangen nemen.

Wij zijn flexibel in onze transactiestructuur en we zoeken naar de meest optimale oplossing om het bedrijf te ondersteunen in zijn groeiplannen.

Z

INVESTERINGSVOORWAARDEN

ESG Standaarden 

Bij het investeren in de Food & Agri sector kunnen waarde creatie en duurzaamheid goed hand in hand gaan. De uitgangspunten voor een goed duurzaamheidsbeleid ( “Environmental, Social and Governance” (ESG) standaarden) zijn verankerend in de manier waarop wij naar participaties kijken en geïntegreerd in de samenwerking met onze participaties.

Victus streeft ernaar dat al hun participaties werken op een ethische en verantwoordelijke manier. Zij gaan op een verantwoordelijke manier om met de gemeenschap en omgeving waarin zij werken. Het voldoen aan en het houden aan deze verantwoordelijkheden wordt door ons gemeten en bevestigd in ons onderzoek (due diligence) voordat wij een participatie doen.

 

ESG geïncorporeerd

De uitkomst van ons onderzoek (due diligence) naar de ESG elementen van het bedrijf dienen als een belangrijk aandachtspunt in ons participatie- en business plan, waarin meetbare ESG doelstellingen worden opgenomen.

ESG Monitoring

Gedurende de jaarlijkse discussies worden de ESG doelstellingen ook met het management besproken en elk jaar wordt bepaald of het bedrijf de ESG doelstellingen ook daadwerkelijk haalt en worden maatregelen genomen indien dat niet het geval is.

UN SDG

UN Sustainaible Development Goals (SDG). Voor het fonds is het ook belangrijk dat onze participaties een positieve bijdrage leveren aan een van de volgende UN SDG’s : “Zero Hunger”, “Good Health and Well-Being” en “Decent Work and Economic Growth”.

U

PARTICIPATIE CRITERIA

N

Voldoen aan de Victus participatievoorwaarden

N

Bewezen, winstgevend en bestendig business model

N

Ambitieus en hoog kwalitatief management wat bereid is samen te werken met het Victus team

N

Volwassen bedrijven actief in de Food & Agri waardeketen

N

Participatiebedragen tussen de € 2 en 20 miljoen

N

Helder en sterk groeipotentieel op hun huidige en volgende S- groeicurve

N

Hoofdkantoor in Benelux en internationaal actief of potentieel om internationaal actief te worden

N

Positieve operationele kasstroom

N

Bedrijven met een ondernemingswaarde tussen de € 5 en 30 miljoen (co-investering € 30-200 million).

Wij sluiten uit: illegale activiteiten, fraude, wapens, drugs, tabak, pornografie, schending van mensenrechten of kinderarbeid.

VICTUS ALS AANDEELHOUDER

Victus draagt actief bij aan de ontwikkeling en groei van ieder individuele participatie.

Wij creëren partnerships

Wij zijn erop gericht lange termijn- en oprechte partnerships op te bouwen die voor alle betrokkenen goed zijn. Wij creëren samenwerkingsverbanden tussen onze investeerders, onze operating partners en participaties en hun management om bestendige lange termijn resultaten te behalen.

Wij zijn volledig gecommitteerd

Wij zijn als oprichters volledig gecommitteerd aan het Victus fonds alsmede investeerders in het fonds. Wij zijn volledig gecommitteerd om onze participaties actief te ondersteunen, samen met onze operating partners.

Wij begrijpen de sector

Wij begrijpen de Food & Agri sector. We zijn in staat om waarde toe te voegen aan onze participaties omdat wij de belangrijkste uitdagingen van de sector begrijpen zoals de fluctuaties in grondstof prijzen, regelgeving, weer, klimaat omstandigheden en seizoen patronen en intensiteit van werkkapitaal.

Wij laten het management managen

Het management van een participatie en het Victus team heeft ieder een andere rol waarbij het management verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf en Victus met zijn operating partners het management ondersteunt indien wij beide te toegevoegde waarde van deze ondersteuning erkennen.

Als aandeelhouders ondersteunen wij onze participaties op de volgende gebieden:

N

Meedenken over strategische beslissingen.

N

Toegang verstrekken tot een goed ontwikkeld nationaal- en internationaal netwerk, inclusief de directeuren van onze participaties.

N

Toegang verstrekken tot uitgebreide kennis van de sector binnen Victus op het gebied van operaties, commercie, financiën en juridische- en fiscale zaken, welke kennis is opgebouwd met al onze eerdere transacties en ondersteuning van participaties.

N

Ondersteuning bij acquisities en investeringsbeslissingen.

N

Ondersteuning bij opvolging en het verder ontwikkelen van management teams.

WAARDEN

Respect

Wij respecteren de ondernemers, managementteams en onze partners waar we mee samenwerken.

Wij respecteren de natuurlijke bronnen van onze aarde en verwachten van onze participaties dat zij zich houden aan van tevoren overeengekomen ESG doelstellingen.

Lange termijn partnerships

Wij zijn erop gericht om met de juiste mensen lange termijn- en oprechte partnerships op te bouwen die voor alle betrokkenen goed zijn. Wij creëren samenwerkingsverbanden tussen onze investeerders, onze operating partners en participaties en hun management om bestendige lange termijn resultaten te behalen.

Integriteit

Wij zijn gecommitteerd om te werken voor de belangen van onze participaties en onze investeerders. Wij stellen lange termijn resultaten boven korte termijn winst en we zijn integer in ons werk.

Teamwork

Wij streven een cultuur na van openheid, transparantie en het stellen van gezamenlijke doelen. Deze cultuur verankeren wij in onze processen.

Kwaliteit

Ons lange termijn succes is afhankelijk van de bestendige waarde die wij toevoegen aan onze participaties. Wij richten ons op kwaliteit in alle aspecten van ons werk.